TAJUPLNÝMI ROKLEMI DO VRCHOVAN, CHLUMU, PŘES STARÝ BERŠTEJN AŽ DO DUBÉ nextweek

TAJUPLNÝMI ROKLEMI DO VRCHOVAN, CHLUMU, PŘES STARÝ BERŠTEJN AŽ DO DUBÉ

Člověk jedoucí po silnici ze Starých Splavů do České Lípy obvykle nemá ani tušení, že po jeho levé ruce hned za splavskou křižovatkou se rozprostírá krajina, se kterou se mnoho lidí setkává jen ve svých představách....

uploads/clanky/bernštejn.jpg

Trasa "A" :

Hluboké rokle, ve kterých je šero i za letních slunečních dnů, skalních průchodů, kde leží sníh mnohdy ještě v červnu, bizarní skalní věže, to vše vytváří skutečná bludiště. Nad nimi se vypínají Šedina (473 m), Maršovická hora (516 m) a Holý vrch (423 m). Porost je zde převážně jehličnatý, mimo cesty málo prostupný. Za zmínku stojí nutnost vybavit se na cestu pitím, neboť toto území je velice chudé na vodu. Najdeme zde zajímavé zbytky po činnosti lidí v dobách dávno minulých, zejména ve skalách vytesané úvozy nebo lomy, kde se lámaly stavební štuky. V minulosti sloužila tato končina často jako útočiště obyvatel okolních vsí ve zlých dobách, nebo lidí se zločineckými sklony. Nejznámější je tzv. Braniborská jeskyně, sklaní převis v rokli pod Holým vrchem, kam lid v r. 1741 prchl před drancující pruskou armádou. Osada Nová Skalka přímo pod kopcem Šedina je idylickým seskupením chalup obklopených lesy a pastvinami, místem, ze kterého lze přímo vejít do zmíněných hvozdů. (Místo si oblíbil i český velikán Jára Cimrman, který zde strávil jedny ze svých třicátých druhých narozenin.)

 

Trasa "A1" : Doksy - Selská rokle - Nová Skalka - Šedina - Starý Berštejn - Vrchovany - Nový Berštejn - Dubá

 

 Z Doks po červené turistické značce podle železniční trati k hotelu Port, přes silnici polní cestou k lesu na tzv. Pancířovo pole, odkud je krásný výhled na jezero, Doksy a Bezděz. Odtud asi 300 m lesem (okraj pole napravo) a za křížením cesty s el. vedením na okraji pole nevstoupíme do lesa po cestě, ale půjdeme 40 m mimo cestu po okraji pole severním směrem a dáme pozor, abychom neminuli nenápadné ústí cesty vystupující sevřeným údolím, jímž sejdeme 500 m na zpevněnou cestu. To jsme již na dně Selské rokle a dáme se vlevo po žluté turistické značce. Turisté ze Starých Splavů sem dojdou přímo po žluté turistické značce od křižovatky u záchytného parkoviště. Po jednom km dojdeme na rozcestí a dáme se vlevo po zelené turistické značce do Nové Skalky. Zde odbočíme vpravo po zelených trojúhelnících a vystoupáme na sklaní útvary na úbočí Šediny. Nebudeme se vracet po značkách zpět, obejdeme Šedinu po vrstevnici (vrchol je zarostlý a bez výhledu) a nemůžeme minout žlutou turistickou značku, po níž budeme postupovat na jihozápad na Starý Berštejn (zřícenina hradu z přelomu 15. stol. v soukromém majetku a nepřístupná) a dále přes Vrchovany kolem lesní kaple sv. Barbory (1747) přes Nový Berštejn, kde je barokní zámek z pol. 18. stol., dnes upravený na luxusní hotel. V zámecké zahradě je anglický park s golfovým hřištěm a bazénem. Odtud sejdeme do Dubé, odkud se můžeme vrátit autobusem.

 

Trasa "A2" : Staré Splavy - Dlouhý důl - Braniborská jeskyně - Černá rokle - Staré Splavy

 

Ze Starých Splavů po zelené turistické značce kolem Nového rybníka přes hlavní silniciDlouhým dolem a roklí Útočiště k tzv. Braniborské jeskyni. Ze sedla pod jeskyní sestoupíme do Černé rokle a zelená turistická značka nás dovede na rozcestí, odkud se můžeme vrátit do Starých Splavů, nebo předtím je možno rovněž po žluté Uhlířovým dolem vylézt na Šedinu a dále viz první výlet. 

 

Trasa "A3" : Staré Splavy - Vůbčářská rokle - Holý vrch - Maršovický vrch - Jestřebí

 

Ze Starých Splavů po červené turistické značce Vůbčářskou roklí, asi po 300m před závěrem údolí je po levé straně skalní město. Stojí zato vylézt vysoko nad stezku do skal, nebo se do nich obloukem vrátit z rozcestí v závěru rokle. Dále úbočím Holého vrchu přes sedlo nad Černou roklí kolem Strážního vrchu a Maršovické hory cestou po vrstevnici k osadě Maršovice. Pod lesem krásné výhledy na Českolipsko a na Lužické hory. Dolů po červené turistické značce, kterou na výstupu z lesa opustíme vpravo a po neznačené cestě přes Nový svět se Dlouhou roklí (zelená turistická značka) vrátíme do Starých Splavů, nebo dojdeme do Jestřebí. Odtud je možno pokračovat po červené turistické značce lesem zvaným Rožec směrem na Zahrádky, nebo Vřísek a Holany. Do Starých Splavů nebo Doks se můžeme vrátit autobusem nebo vlakem, či pěšky přes Provodín po modré turistické značce.

 
 

11.05.2016