PO STAROBYLÝCH CESTÁCH nextweek

PO STAROBYLÝCH CESTÁCH

Většina fotografií v turistických publikacích zachycuje Máchovo jezero se dvěma vrcholy Bezdězu v pozadí. Právě lesy mezi jezerem a Bezdězy představují pro většinu návštěvníků Doks typický obraz Máchova kraje a při tom je zajímavé, že se jedná o lesy většinou uměle vysázené, které v době K.H. Máchy ještě neexistovaly. O co je tato oblast vhodnější pro sport, rekreaci, sběr lesních plodin a zdravotní vycházky, tím je méně atraktivní pro milovníky přírodních krás, alespoň co se fádní klasické turistické cesty z Doks na Bezděz týče...

uploads/clanky/výlety/bezděz.jpg

Trasa "B" :

Většina fotografií v turistických publikacích zachycuje Máchovo jezero se dvěma vrcholy Bezdězu v pozadí. Právě lesy mezi jezerem a Bezdězy představují pro většinu návštěvníků Doks typický obraz Máchova kraje a při tom je zajímavé, že se jedná o lesy většinou uměle vysázené, které v době K.H. Máchy ještě neexistovaly. O co je tato oblast vhodnější pro sport, rekreaci, sběr lesních plodin a zdravotní vycházky, tím je méně atraktivní pro milovníky přírodních krás, alespoň co se fádní klasické turistické cesty z Doks na Bezděz týče. Obraťte proto svou pozornost na turisticky teprve znovuobjevované Slatinné vrchy, v lesích skrytý Mariánský rybník, nebo skalní útvary hned za městem v okolí Králova stolce. Po Mariánské cestě, která vedla přímo do Kuřivod a tvořila nejkratší spojení mezi zámky v Doksech a Mnichově Hradišti, se můžeme projít až téměř k Nové hospodě, kde jen ovocné stromy uprostřed lesa připomínají místo, na kterém v minulosti stával navštěvovaný hostinec...

Trasa "B1" : Červený okruh - Slatinné vrchy - Malý Bezděz - Bezděz

Od areálu rekr. zařízení Termit půjdeme 3 km po běžeckém okruhu, který je značený červenými trojúhelníky, na rozcestí čtyř cest pod Slatinnými vrchy. Tam opustíme značenou běžeckou trasu a vystoupáme 600 m po cestě k seníku a loučce, odkud vystoupáme přímo na první z vrcholů (430 m a částečný výhled). Navštívit můžeme postupně další tři vrcholy, musíme však počítat s tím, že v horní části nevede žádná cesta. Po sestupu nás již upoutá majestátní zřícenina Bezdězu, která se tyčí nad námi. Dáme-li se kteroukoliv z cest jihovýchodním směrem, narazíme po chvilce stoupání na asfaltovou lesní silničku, z jejíž některých částí se naskýtají zvláštnípohledy na Máchovo jezero a Jestřebskou pánev, pokud se po ní dáme ve směru hodinových ručiček kolem Bezdězů. V každém případě ale dojdeme do obce Bezděz, odkud podnikneme již vlastní výstup na hrad. Za zmínku stojí i Malý Bezděz. Jedná se o chráněné území (státní přírodní rezervace s výskytem tesaříka alpského) bez značených cest. Pokud budeme mít štěstí, můžeme případně uvidět muflony, kteří se v těchto místech vyskytují. Z Bezdězu můžeme pokračovat po modré turistické značce na Valdštejnsko, po červené do Žďáru a na Housku nebo po zelené do Oken. Nejkratší cestou pro návrat do Doks je Máchova stezka po červené turistické značce, která nás přivede zpět k areálu Termit.

Trasa "B2" : Doksy - Termit - Máchova stezka (červená značka) - Mariánský rybník - Máchova stezka - Termit - Doksy

Nenáročným, ale velice hezkým výletem je výlet k malebnému a romantickému Mariánskému rybníčku. Výchozím místem může být Dokské náměstí, odkud půjdeme po červené turistické značce vlevo od kostela dolů. Červeně je značena "Máchova stezka",která by nás zavedla až na Bezděz. My po ní půjdeme okolo rekreačního areálu Termit přes pole, pokračujeme lesem a přejdeme velkou louku. Potom asi po 200 m přijdeme na místo, kde se objeví hlubší písek a cesta se jakoby rozdvojuje. My zde uhneme po neznačené cestě vpravo. Po ní půjdeme asi 1 km, po pravé straně se objeví rákosem zarostlé bažiny - to již je východní cíp rybníčku. Půjdeme dále až dojdeme na křižovatku cest, kde se dáme doprava. Cesta nás přivede až na hráz rybníčka, jehož hladina je sevřena čtyřmi skalními bloky. Z hráze je nevšední pohled na Bezděz a na druhé straně vidíme domky v obci Obora. Toto místo patří mezi nejmalebnější místa okolí. Kvůli bažinatému terénu se musíme vrátit stejnou cestou.

Trasa "B3" : Doksy - Králův Stolec - Červený okruh - Termit - Doksy

Vycházka pro nenáročné turisty. Z Doks po žluté turistické značce na Králův stolec (2,5 km, největší ze skupiny skalních bloků, částečný výhled), zpět na cestu, opustíme značku a pokračujeme vpravo JV směrem na rozcestí čtyř cest ( k východu pokračuje Mariánská cesta), odbočíme vpravo a po 400 m opět vpravo, proti směru červeného běžeckého okruhu. Po 200 m si všimneme pískovcové skalní věže 50 m vpravo od cesty, po dalších 100 m vlevo od cesty zarostlý štukový lom, kde se kdysi lámaly pískovcové štuky pro výstavbu kamenných domů. Po červeném okruhu dokončíme celou trasu opět u restaurace Termit v areálu TJ Doksy.

11.05.2016