NA VALDŠTEJNSKO KE GRANÁTNÍKŮM nextweek

NA VALDŠTEJNSKO KE GRANÁTNÍKŮM

Doksy - Mariánská cesta - Bezděz - Valdštejnsko - Pankrác - Okna - Doksy Vybrali jsme pro Vás výlet, který vede nedotčenou přírodou hlubokými lesy na místa s krásnými a ojedinělými výhledy. Celý okruh není náročný a je možné absolvovat jej na trekingových kolech.

uploads/clanky/výlety/cyklovýlety/valdštejnsko/IMG_0354.jpg

Ke Královu stolci

Výlet začínáme tradičně v Doksech na náměstí.  Z náměstí sice vede žlutá turistická značka, ale my se na ní napojíme později, neboť vede vlevo podle kostela jednosměrnou ulicí v protisměru. Pojedeme tedy podle kostela vpravo ulicí 5. Května až k restauraci U rybníčku. Před ní odbočíme vlevo po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně jsou rodinné domy, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi nové rodinné domky do ulice Boženy Němcové. Na konci této ulice dáme pozor. Naproti nám jsou starší rodinné domky a podle nich vpravo vede již zmiňovaná žlutě značená turistická cesta, dětské hřiště a první zastavení naučné stezky Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Ta nás povede do lesa za poslední vilkou. Po 200 m žlutá značka odbočuje vpravo, my však pojedeme rovně lesní cestou až na rozcestník na 2,57 km. Můžeme se vydat vpravo ke Královu stolci. Králův stolec je mohutný pískovcový skalní  blok, na kterém podle pověsti odpočíval král Karel IV. a kochal se pohledem na jím založený  Velký rybník (Máchovo jezero). 

Kolem hradu Bezděz

Od Králova stolce se vrátíme zpět k rozcestníku, sjedeme po žluté značce směrem na Břehyňský rybník na první cestupod rozcestníkem a odbočíme vpravo. Jedeme po lesní cestě, která nás vyvede u asfaltové silničky (3,45 km), po níž se vydámezatáčkou vpravo. Všimneme si cykloturistického značení 25 a 3045. My se budeme držet cyklotrasy 3045! Jedeme lesem, na první křižovatce s pěkným výhledem na Bezděz jedeme rovně po Mariánské cestě až na 7,15 km, kde odbočíme vpravo a dále sledujeme asfaltovou silničku.  [Podzimní Bezděz] Pojedeme lesem do mírného kopce.  Na kopci se nám otevře romantický pohled na východní část hradu Bezdězu s kaplí. Sledujeme dále asfaltovou silničku, ačkoli  se nám  zdá, že se od Bezdězu vzdalujeme. My jej však ve skutečnosti  objíždíme. Po prudším stoupání přijedeme na křižovatku (l0,06 km), z níž pojedeme rovně do vsi Bezděz. Cestou se nám otevře krásný výhled na Ještěd a Bělou pod Bezdězem. Vystoupáme nahoru do vsi, která je starší než sám hrad. Pokud máte dost času, doporučujeme hrad navštívit. Kola však musíte nechat dole na parkovišti. Hrad nechal postavit král Přemysl Otakar II. Roku 1260 na ochranu  obchodních cest.

Obec Bezděz vznikla jako trhová ves pravděpodobně již ve 12. století na důležité obchodní cestě ze Žitavy přes Mělník do Prahy. V roce 1291 jí byla přidělena městská práva.  Když byla městská práva začátkem 14. století přenesena do Bělé pod Bezdězem, význam obce upadal. Ve vsi je k vidění kostel sv. Jiljí  z 12. století, který byl v letech 1764 - 69 barokně přestavěn  a dostal i novou věž. Nedaleko stojí pozdně barokní fara z let 1765-79 s mansardovou střechou.

Za Granátníky

Z Bezdězu pokračujeme po silnici dolů po cyklotrase 060 na křižovatku s hlavní silnicí Doksy - Bělá - Mladá Boleslav. Tu opatrně přejedeme a pokračujeme stále po cyklotrase 060, přejedeme most přes trať, za mostem na kopečku odbočíme vlevo (13,77 km) a krásnou rovnou asfaltovou silničkou dojedeme lesem na Valdštejnsko (16,44 km). Zde bylo v roce 1725 na mýtině na průsečíku paprskovitě se sbíhajících průseků postaveno hrabětem Valdštejnem 6 barokních pavilonů k odpočinku při honech. Dnes jsou k vidění již jen dva, z nichž jeden slouží jako myslivna. Dochovala se však unikátní původní sochařská dekorace - sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách.

Z Valdštejnska se vydáme po modré turistické značce, která nás povede lesní pěšinou až poblíž rozcestníku u samoty  U Maršů(17,83 km). Od rozcestníku se vydáme  vpravo po žluté turistické značce směrem na Pankrác. Pojedeme pěkným údolím  vzhůru přes les k samotě U Daňků. Je to roubený patrový objekt vzorně udržovaný. Pokračujeme dále lesem zvaným Na kloboučku až dojedeme  k silnici u samoty Pankrác (20,53 km). Překřížíme silnici a napojíme se na cyklotrasu 0014, kterou sledujemeaž do Oken ( 25,59 km).

Z Oken do Doks

Okna prý  přišla ke svému názvu proto, že jsou skutečnými okny k Bezdězu - jeho majestátní silueta odtud vypadá skutečně impozantně. V obci je k vidění opět několik původních roubených lidových staveb a hlavně původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1384. Z této doby se dochoval presbytář, loď s věží a ohrazení hřbitova s branou pocházející z konce 17. století, kdy byl kostel zbarokizován. Zajímavostí kostela je, že část inventáře sem byla přenesena z hradní kaple na Bezdězu po zrušení kláštera. 
Z Oken pokračujeme po 0014 do Obory. Vsí projedeme podél silnice kolem renovované malé hasičské zbrojnice. Přejedeme opatrně hlavní silnici  a pokračujeme mezi domy vlevo po pěšině, která nás přivede na panelovou cestu. Po ní bezpečně dojedeme k železničnímu přejezdu u Doks. Za přejezdem jedeme stále rovně až na dokské náměstí.

 

14.07.2016