Máchovi v patách za révou a chmelem nextweek

Máchovi v patách za révou a chmelem

Vydejte se s námi na 15. putování Máchovi v patách na místa spjatá s pěstováním chmele, vinné révy či výrobou moku z těchto surovin. Naše letošní první putování, které se uskuteční v sobotu 7. dubna, směrujeme do Kokořínského dolu do Harasova k tzv. Krvomlýnu.

uploads/akce doksy/Máchovi v patách II..jpg

Jdeme-li s českým romantickým básníkem K. H. Máchou, nesmí chybět tajemství, nešťastná láska nebo nějaký ten mord. A tak naše letošní první putování směrujeme do Kokořínského dolu do Harasova k tzv. Krvomlýnu. V sobotu 7. dubna se vydáme z Bosyně, kde máchovské putování zahájíme, po naučné stezce Poklady Harasova k harasovskému mlýnu, abychom se seznámili s historií zaniklého hrádku a s pověstí, která dala harasovskému Novému mlýnu temný název Krvomlýn. Z Harasova přejedeme autobusem do Vojtěchova a vydáme se po zelené značce Vojtěchovským dolem kolem úžasných skalních útvarů Jestřebických pokliček do Jestřebic a odsud po místním značení Šemanovickým dolem kolem Žižkových maštalí do Šemanovic. Celkem ujdeme 9 km.

  • odjezd autobusu z Bělé od sportovní haly v 8:00 hod.
  • odjezd z Doks, autobusového nádraží v 8.15 hod.
  • zahájení v Bosyni v 9:00 hod.
  • jízdné je 100 Kč
  • startovné 30 Kč

Plakát akce ke stažení

27.03.2018
Věrka Spilková