Cyklovýlet okolo Máchova jezera nextweek

Cyklovýlet okolo Máchova jezera

Nenáročný výlet cca 15 km, kdy objedete celé Máchovo jezero

uploads/clanky/výlety/cyklovýlety/Mácháč/Máchovo jezero_2014_10_19_15_výřez.jpg

Z náměstí v Doksech vyjedeme na východ po trase 25. Tu opustíme za okrajem chatové oblasti před Břehyní a po trase 3045 objedeme severovýchodní část Máchova jezera. U hájovny ve Starých Splavech opustíme značenou trasu a po místní komunikaci dojedeme k nádraží ve Starých Splavech. Zpět do Doks se vracíme po červené turistické značce podle pláže u hotelu Port a Hlavní dokské pláže.


Doksy
První zmínky o Doksech, bývalých klimatických lázních, pocházejí z roku 1293. Městská práva udělena Karlem IV., který rovněž nechal založit Velký rybník (Máchovo jezero) o rozloze 270,5 ha na soutoku Břehyňského a Dokského potoka. Jezero s dvěma ostrůvky je největší umělou vodní
nádrží Libereckého kraje, oba ostrůvky, Myší i Kachní, jsou ornitologickými lokalitami. Návštěvníci mohou využít řadu pláží s vodními atrakcemi a lodní dopravou. Ve městě si můžeme prohlédnout kostel sv. Bartoloměje, Mariánské barokní sousoší na náměstí, přístupný je Památník K. H. Máchy, Máchův
pomník. Od 20. století hojně navštěvovaná a vyhledávaná rekreační oblast nabízí v letních měsících bohatý program sportovního a kulturního vyžití.
Břehyně
Samota na západním břehu Břehyňského rybníka, klasicistní mlýn a roubená stavení, barokní kaplička z roku 1779. Z hráze jsou pěkné pohledy přes vodní hladinu na Malý a Velký Bezděz. Výpusť rybníka je vytesaná ve skále.
Borný
Kuželovitý vrch (446 m n. m.) s pískovcovými terasami s dílčími výhledy, sev. nad Máchovým jezerem. K vyhlídce vede žlutá odbočka.
Staré Splavy
Letovisko na západním břehu Máchova jezera s četnými zařízeními cestovního ruchu. První zmínka o bývalé vsi je z roku 1553. Nad jezerem vyvýšenina –Jarmilina skála. Zde stával pomník K. H. Máchy, který byl po záboru pohraničí svržen sudetskými Němci do jezera. Po okupaci však vyzdvižen a dnes umístěn
na návrší Horka u Bělé pod Bezdězem.

 

14.07.2016