Českolipský výrobek roku 2019 nextweek

Českolipský výrobek roku 2019

Pochlubte se šikovností svých rukou a přihlaste do 30. června 2019 své výrobky do prvního ročníku řemeslné soutěže. Získejte 20 000 Kč a nové zákazníky díky možnosti prodávat své zboží na akcích města.

uploads/Aktuality/2019/CL_vyrobek_roku_logo.jpg

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Přijímání přihlášek bude probíhat ode dne vyhlášení tj. od 1. 4. do 30. 6. 2019.
   
 • Soutěžícím může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze výrobce (nikoli zmocněná osoba). Musí mít sídlo nebo provozovnu, kde produkt vyrábí, na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa.*
   
 • Soutěžící předkládá konkrétní výrobek v obalu určeném konečnému spotřebiteli a dále dokládá vyplněný dotazník, oprávnění (živnostenský list, výpis z rejstříku nebo jiné oprávnění, až na vyzvání pořadatele.
   
 • Soutěžící je povinen dodržovat pravidla správné výrobní, technologické, bezpečnostní a hygienické praxe. Tuto skutečnost doloží soutěžící čestným prohlášením, jehož vzorový formulář je ke stažení na: turistika.mucl.cz a na www.mucl.cz.
   
 • Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Pro každý výrobek je nutné vyplnit jednu přihlášku papírovou nebo online.
   
 • Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje soutěžící na tuto adresu:
  Regionální turistické informační centrum
  Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1,
  470 01 Česká Lípa, s označením
  „Českolipský výrobek roku 2019.“
 • Přihlašovat se je možné také online prostřednictvím tohoto odkazu: http://bit.ly/clvyrobek
   
 • Každá přihláška bude řádně zaevidována. V případě neúplnosti údajů bude soutěžící vyzván k doplnění. V případě nesplnění podmínek bude soutěžící ze soutěže vyřazen. O této skutečnosti bude informován.
   
 • Seznam přihlášených výrobků zveřejní vyhlašovatel na webových stránkách turistika.mucl.cz a na www.mucl.cz.
 • Soutěžící zodpovídá za to, že všechny uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. Pokud soutěžící uvede v přihlášce nepravdivé informace, bude dříve udělené ocenění odebráno.
   
 • Na udělení ocenění není právní nárok.
   
 • Výrobce vítězného produktu získá finanční odměnu 20 000 korun, ocenění „Českolipský výrobek roku 2019“ a možnost prodávat své výrobky na akcích pořádaných městem Česká Lípa bezplatně.
   
 • Oceněný výrobce získá právo svůj produkt označovat logem Českolipský výrobek roku 2019. Výherce dále získá samolepky s logem soutěže k označení svého výrobku a plaketu pro označení stánku nebo obchodu.
   
 • Přihlášené výrobky budou hodnoceny určenou komisí. Komise si k hodnocení může přizvat i odborníky pro danou oblast.
   
 • Komise bude výrobky posuzovat na základě těchto kritérií: místo výroby, původ surovin, vzhled výrobku včetně obalu, originalita, jedinečnost výrobku, podíl ručního a strojního zpracování.

 

Přihlásit výrobky můžete v těchto hodnocených kategoriích:

Potraviny - masné výrobky, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, mléčné výrobky včetně sýrů a tvarohu, ovoce a zelenina v čerstvé, nebo zpracované formě med a výrobky z medu, pivo

Řemesla a umělecké výrobky - výrobky ze dřeva, výrobky z kovu, bižuterie, keramika, hračky, sklo, mýdlo, svíčky, další drobné předměty

Oděvní a textilní tvorba - textilní výrobky

Ostatní -  jiné produkty


* Obecní úřad obce s rozšířenou působností Česká Lípa je vymezen územím obcí: Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec.

21.05.2019
Věrka Spilková